Ontdek hoe Potato Auction koper en verkoper beschermt

Fysieke inspectie voor afname

Koper heeft altijd het recht het kavel fysiek vooraf te (laten) inspecteren.

Veilig handelen

Bij iedere transactie waar betaling en levering niet gelijktijdig plaatsvinden is er sprake van risico. De betaaldienst van Certo neemt dit risico weg door gelden van de koper veilig op een derdengeldenrekening te plaatsen totdat de verkoper aan de overeengekomen verplichtingen voldaan heeft. Zodra de transactie volgens afspraak is afgerond wordt het gewaarborgde geld uitbetaald aan de verkoper.

 

Hoe werkt het?

https://www.certo-escrow.com/public/images/sch_statisch_5513.jpg

 

  1. De koper en de verkoper sluiten een overeenkomst via Potato Auction.

  2. De koper betaalt het overeengekomen bedrag via een overboeking aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. De koper ontvangt de benodigde betaalgegevens per e-mail.

  3. Certo bevestigt de ontvangst van het bedrag aan alle partijen.

  4. De verkoper levert volgens de overeengekomen voorwaarden.

  5. De koper bevestigt dat aan alle voorwaarden is voldaan.

  6. Certo geeft het gewaarborgde geld vrij aan de verkoper.

 

De koper is op deze manier verzekerd dat de in waarborg gegeven gelden alleen vrijgegeven worden wanneer de verkoper aan alle voorwaarden voldaan heeft. De verkoper is dan verzekerd van ontvangst van het volledige bedrag. Potato Auction ziet er hierbij als neutrale partij op toe dat koper en verkoper conform de voorwaarden handelen.

 

Over Certo

 

Certo is een aanbieder van online escrow betaaloplossingen met focus op de business-to-business en business-to-consumer markten. Certo is een door De Nederlandsche Bank (DNB) vrijgestelde betaaldienstverlener en staat onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Daarnaast beschikt Certo over het certificaat 'Collecterende Payment Service Provider (CPSP)', een certificaat toegekend door De Betaalvereniging Nederland.