Potato Auction bewaakt kwaliteit & veiligheid

Eerlijk en transparant handelen, dat is wat we nastreven bij Potato Auction. Toch is en blijft de basis van onze online aardappelveiling een zorgvuldig proces waarin ook wij onze verantwoordelijkheid serieus nemen. Hier leest u hoe we bij Potato Auction de kwaliteit en de veiligheid bewaken.

Kwaliteit van de geveilde aardappelen

NAK: Inspectie en classificatie

Wie pootaardappelen verbouwt en verkoopt, moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Die inspecteert en classificeert het product en geeft een gezondheidscertificaat af. Voor consumptieaardappelen is zo’n keuring niet verplicht. Binnen de EU mag u ze zonder keuring verkopen. Heeft u kopers buiten de EU? Dan kan Potato Auction bemiddelen bij het verkrijgen van een fytosanitair certificaat van de NAK.

Bekijk de website van de NAK

Informatie en criteria

Iedereen die op Potato Auction een partij aardappelen te koop aanbiedt, stuurt een foto van het product mee en vult een vragenlijst in om aan te geven aan welke criteria de aardappelen voldoen. Komt de werkelijkheid niet overeen met de opgegeven informatie, dan komt niet alleen de ontevreden koper, maar ook de veilingmeester in actie. Hij kan besluiten de lading af te keuren en niet te transporteren, de betaling te blokkeren en de aanbieder van de veilingsite te verwijderen. Er is op Potato Auction geen plaats voor leveranciers die zich niet aan de afspraken houden.

Transport, douane en documentatie

Kavels die aan partijen in het buitenland zijn verkocht, worden door Potato Auction geëxporteerd onder ons exportnummer. Bent u een ervaren exporteur of handelaar, dan kunt u dit gedeelte van het proces uiteraard zelf verzorgen, maar onze expertise levert een aanzienlijke meerwaarde op: volledige ontzorging en volstrekte zekerheid en vertrouwen. De kosten van onze dienstverlening zijn altijd helder. Potato Auction werkt samen met vertrouwde partners voor het transport van de geveilde aardappelen. Wij verzorgen alle benodigde documentatie voor transport en douane en regelen het transport van deur tot deur.

Financiële procedure: veilig via escrow

De financiële afhandeling van de aardappelhandel via Potato Auction verloopt via escrow. Dit is een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en betrouwbare derde, de escrow agent. De escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een overeenkomst tussen de koper en de verkoper. Pas als beide partijen hebben bevestigd dat alle afspraken zijn nagekomen, wordt het geld vrijgegeven. Deze belangrijke stap in het proces betekent dat zowel koper als verkoper veilig zaken kunnen doen via Potato Auction. De escrow agent van Potato Auction is Certo.

Bekijk de website van Certo

Kwaliteit van de gebruikers van Potato Auction

Wilt u zich aanmelden als verkoper op Potato Auction? Dan moet u aan bepaalde criteria voldoen:

  • Emballage
    Veel kopers willen de aardappelen in zakken geleverd krijgen. Als verkopende partij moet u de mogelijkheid hebben om dit te verzorgen of te laten verzorgen. Opzakken moet in elk geval mogelijk zijn in jute zakken van 25 en 50 kg, in poly zakken van 25 kg en in jumbo zakken van 1250 kg.
  • Tijdelijke opslag van verkochte kavels
    Als uw kavel is verkocht, moet de koper de aardappelen binnen 1 maand komen afhalen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat niet lukt. U moet dus, in goed overleg met uw koper, voor tijdelijke opslag kunnen zorgen.
  • Behandeling tegen Fusarium en zilverschurft
    Sommige buitenlandse klanten eisen dat pootgoed met Imazalil wordt behandeld tegen Fusarium en zilverschurft. Ook deze dienst moet u kunnen leveren of uitbesteden.